Kamdhenu Farmer Welfare Association
Norway

कामधेनु सदस्य

संजीव कुमार अवस्थी
ग्रा0 खेरवा पो0 मन्सूरी तह0 नरैनी
राजेन्द्र कुमार शर्मा
ग्रा0 कल्यानपुर पो0 पियार नरैनी
उदित नारायण
ग्रा0 पो0 हडहामाफी अतर्रा, बांदा
शारदा प्रसाद
ग्रा0 मिर्जापुर राइस मिल बदौसा रोड अतर्रा बांदा
बद्री प्रसाद
ग्रा0 पो0 हडहामाफी अतर्रा, बांदा
गौरव यादव
ग्रा व पो0 पपरेंदा बांदा
आत्माराम शुक्ला
आजाद नगर बांदा रोड अतर्रा
ममता सिंह
ग्रा0 चमरहा पो0 मटौंध, बांदा
अरविन्द सिंह
कटरा, बांदा
गिरीश चन्द्र
ग्रा0 जाखी पो0 साडा सानी बांदा
जगदीश चन्द्र
ग्रा0 डाडामऊ पो0 मरझा, बांदा
मुन्ना
ग्रा0 माघौताला पांे0 फतेहगंज बांदा
राजाबाई
ग्रा0 पखरौली पो0 परारा
रामनरेश
ग्रा0 पो0 तिन्दवारा बांदा
शकुन्तला
ग्रा0 पो0 बडोखर खुर्द बांदा
रामरती
अतर्रा रोड नरैनी, बांदा
अनुराग
स्वराज कालोनी बांदा