Kamdhenu Farmer Welfare Association
Norway

कामधेनु सदस्य

प्रेमपाल श्री घनश्याम
नगला आशा, पो0- कुर्रीकूपा, फिरोजाबाद
गुरूपाल सिंह यादव
शेखपुरा, पो0-खैरगढ फिरोजाबाद
अवनीन्द्र कुमार यादव
पट्टी, पो0- बनवारा, फिरोजाबाद
गिरीश चन्द यादव
ग्राम नं0झाल, पो0 थानूमई, फि0बाद
सुरेन्द्र सिंह यादव
नगला विजौली, पो0- थानूमई, हाथवन्त, फिरोजाबाद
संजीव कुमार वर्मा
ग्राम गंगा मार्किट कटरा बाजार पो0 शि0बाद
अनुज प्रताप सिंह
दिनौली गोखा, पो0- जाजूमई, हाथवन्त, फिरोजाबाद
गिर्राज किशोर
लालपुर, पो0- आसफाबाद
सुनील कुमार
नगला झाल, पो0- थानूमई, हाथवन्त, फिरोजाबाद
आजाद कुमार
कुन्दनकी ठार मुबारिकपुर, पो0-हरिहा, फि0बाद
दिनेश कुमार
ग्रा0वपो0-रसूलाबाद, टूण्डला, फि0बाद
राजीव कुमार
नारखी ताल्लुका, पो0-नारखी, फि0बाद
योगेश कुमार
पहाडपुर, पो0- पाढम, एका, फिरोजाबाद
विनोद कुमार
बबाइन, पो0-खैरगढ, फिरोजाबाद
शैलेन्द्र कुमार
आरौंज, पो0-शि0बाद, फि0बाद
अवनीश कुमार
बडा लालपुर, पो0- आसफाबाद, फिरोजाबाद
विजय कुमार
जरौली खुर्द, पो0-हिरनगॅाव, फिरोजाबाद
प्रवेश कुमार
सिकन्दरपुर, पो0- पाढम, विकास खण्ड- एका, फिरोजाबाद
लखमी चन्द
नूरपुर कुतुकपुर, पो0-विलहना, फिरोजाबाद
उमेश चन्द्र
नगला नथुआ, पो0- सलेमपुर, जसराना, फिरोजाबाद
रमेश चन्द्र
आसलपुर, पो0- बरतरा, नारखी, फिरोजाबाद
मीना देवी
भगवती नगर, स्टेशन रोड, टूण्डला, फि0बाद
रेशमा देवी
नसूपुर संजैती, पो0-माडई, फि0बाद
लालबाबू पाठक
नगला जाट, फिरोजाबाद
गजेन्द्र पाल
रजावली, नारखी, फिरोजाबाद
सोहम प्रकाश
विलासपुर, फिरोजाबाद
अवधेश प्रताप
कठफोरी, पो0बछेला-बछेली, फिरो0
मुईन फात्मा
नगला मुल्ला, पो0- दौकेली, फिरोजाबाद
रंग बिहारी
लॅाघी कला, पो0- धीरपुरा, टूण्डला, फिरोजाबाद
विमला यादव
शाहपुर पो0- असुआ फिरोजाबाद
अविनाश यादव
शिवसिंहपुर पो0- जारखी, फि0बाद
जयप्रकाश यादव
नगला सदासुख गुदाऊ, फि0बाद
रजनी यादव
मो0 खेड़ा, शान्ति नगर, शिकोहाबाद
राहुल यादव
गढी भानू, पो0- टीकरा, फिरोजाबाद
रामपाल यादव
नगला गिरधारी, पो0- कुर्रीकूपा, फिरोजाबाद
अतुल यादव
कोटला, पो0-छोटी छपैटी, फिरोजाबाद
कृष्ण यादव
न0 टीकाराम, पो0- नसीरपुर, फिरोजाबाद
रामसेवक यादव
जलालपुर, पो0- केसरी, फिरोजाबाद
अंकुर यादव
कॅालौनी, शिकोहाबाद - कैनरा बैंक, शिकोहाबाद
मुरारी लाल
निजामपुर गढूंमा, शिकोहाबाद फिरोजाबाद
सुनहरी लाल
कूपा, पो0- कुर्रीकूपा, फिरोजाबाद
दिवारी लाल
कनवारा, पो0- करबारा, फिरोजाबाद
बृजगोपाल शास्त्री
126, गोपालकुज, आगरा गेट, शिको0बाद
कायम सिंह
नगला भाऊ, पो0- फिरोजाबाद फिरोजाबाद
सूरज सिंह
मोहनीपुर, पो0- मक्खनुपर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
अमर सिंह
मोहनीपुर, पो0- मक्खनुपर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
वीरेन्द्र सिंह
आरौंज, पो0-शि0बाद, फि0बाद
मोहन सिंह
लॅाधीकलॅा, धीरपुरा, फिरो0
रामेश्वर सिंह
दिनहुली, पो0- हजरतपुर,, टूण्डला, फि0बाद
पुरूशोत्तम सिंह
ग्राम नं0 चिरोजी पो0 उसायनी, फि0बाद
टीकम सिंह
रैहना, पो0- कोडर, हाथवन्त, फिरोजाबाद
श्यौराज सिंह
नगला दली, पो0-एका, फिरोजाबाद
जयदान सिंह
ग्राम बाहरनपुर, पो0 ऐका, फि0बाद
रामवीर सिंह
खेरिया अहमद पो0 बनवारा, जसराना फिरोजाबाद
वोट सिंह
ढोलपुरा, फिरोजाबाद
पंचम सिंह
ग्राम नवादा, पो0- खेरिया पटीकरा, जसराना, फिरोजाबाद
दलवीर सिंह
जेडा, पो0- एका, फि0बाद
बच्चू सिंह
जारखी, फिरोजाबाद
ओमवीर सिंह
नगला बिना, पो0-बसई मोहम्मदपुर, फि0बाद
कमलेश सिंह
नगला अमर सिंह, पो0-सलेमपुर
किशनपाल सिंह
नगला अमान, पो0- खडीत, एका, फिरोजाबाद
सीताराम सिंह
शेरपुर आनन्दीपुर पो0- दौकेली, फि0बाद
कृपाल सिंह
हमीरपुर, पो0-हाथवन्त, फिरोजाबाद
छोटे सिंह
त्रिलोकपुर फिरोजाबाद
कुशवीर सिंह
सलमपुर नगला वार, पो0- उसायनी, फिरोजाबाद
नाहर सिंह
नगला झाल, पो0- थानूमई, फिरोजाबाद
जगदीश सिंह
गोविन्दपुर, पो0-मक्खनपुर, फि0बाद
मान सिंह
नसूरपुर सजैती, पो0- माढई, अरॅाव, फिरोजाबाद
नरेन्द्र सिंह
फजल नगर, पो0- माढई, अरॅाव, फिरोजाबाद
महेन्द्र सिंह
ग्रा0-लखिया, पो0-झालगोपालपुर, एका, फि0बाद
सुघर सिंह
नगला सुन्दर, पो0-घाघरू, फि0बाद
जगवीर सिंह
नगला धनपाल, पो0- परियार, मदनपुर, फिरोजाबाद
कृष्णपाल सिंह
सराय हैवतपुर खेडा पो0-सिरसागंज, फि0बाद
वीरेन्द्र सिंह
सुजात नगर, पो0- कोटकी, टूण्डला, फिरोजाबाद
सूबेदार सिंह
नगला झाल, पो0- थानूमई, हाथवन्त, फिरोजाबाद
राजवीर सिंह
आनन्दीपुर करकौली, पो0-विलहना, फिरोजाबाद
नेत्रपाल सिंह
नगला बरी, पो0-हुसैनपुर, फिरोजाबाद
राजेन्द्र सिंह
नानपी, पो0 मटसैना फिरोजाबाद
रनवीर सिंह
न0 झाल
निहाल सिंह
जसलई, पो0- बाजदार, फिरोजाबाद
बृजराज सिंह
ग्राम आरोन्ज पो0 शिकोहाबाद, फि0बाद
सुधर सिंह
मोहनीपुर, पो0- मक्खनपुर, फिरोजाबाद
राघवेन्द्र सिंह
बलीपुर मदनपुर, फिरोजाबाद
किताब सिंह
नगला नत्थे, पो0-खैरगढ, हाथवन्त, फिरोजाबाद
उम्मेद सिंह
नगला किन्नर, पो0-कुशियारी, जसराना, फिरोजाबाद
श्यामवीर सिंह
सिकहरा, पो0- जलालपुर, फिरोजाबाद
अकरम सिंह
शोभाराम दयापुर
नारायन देवी
बनवीर कुढी, पो0- कटैना हर्षा, फि0बाद
राजीव कुमार
खेरिया अहमद पो0-बनबारा, फि0बाद
प्रदीप कुमार
नायन, पो0-बलीपुर, फि0बाद
यतीन्द्र कुमार
खेरिया, पो0-फरिहा, फि0बाद
अश्वनी कुमार
बनवीर कुढी, पो0- कटैना हर्षा, फि0बाद
मनोज कुमार
झपारा, जसराना, फिरोजाबाद
राजीव कुमार
शम्भूनगर
कुलदीप कुमार
भदेसरा, पो0-सराय भर्तरा, फिरोजाबाद
सुरेश चन्द्र
फुलरई, पो0- मक्खनुपर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
सुरेश चन्द्र
शिकोहाबाद पो0-जायमई, फि0बाद
हरिश चन्द्र
नगला अमर सिंह, पो0-सलेमपुर, टूण्डला, फिरोजाबाद
सुरेश चन्द्र
न0 कॅाछी, पो0- खेरियापटीकरा, फिरोजाबाद
अभिषेक
हिम्मतपुर, टूण्डला, फिरोजाबाद
इन्द्रजीत
गढी जाफर, पो0- हजरतपुर, फि0बाद
कालीचरन
स्वामीनगर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
कुमरपाल
प्रतापपुर, पो0- प्रतापपुर, हाथवन्त, फिरोजाबाद
कृष्ण
ग्रा0वपो0- जहॅागीरपुर
घनश्याम
नसूरपुर सजैती, माढई, अरॅाव, फिरोजाबाद
महीपाल
नगला चैनसुख, पो0- थानूमई, हाथवन्त, फिरोजाबाद
रनवीर
स्वामीनगर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
राजकुमार
बिलहना, फिरोजाबाद
राजेन्द्र
आरौंज, पो0-शि0बाद, शिकोहाबाद फि0बाद
राजेश
शेखपुरा, पो0- खैरगढ, हाथवन्त, फिरोजाबाद
रामकेश
नगला नन्दा, पो0- न0सिंधी, टूण्डला, फिरोजाबाद
रामगोपाल
सलेमपुर वरियारमऊ, पो0-घाघऊ, टूण्डला, फिरोजाबाद
रामब्रेश
स्वामीनगर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
राममहेश
इशहाकपुर
हरीश
अकबरपुर, पो0- हिरनगॅाव, फिरोजाबाद
उमाशंकर
सिकहरा, फिरोजाबाद
ओमप्रकाश
ग्रा-अहिवरनपुर, पो-झाल गोपालपुर
ओमप्रकाश
सोभनपुर, पो0- थानूमई, हाथवन्त, फिरोजाबाद
नरेश
मोहनीपुर, पो0- मक्खनुपर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
नाथूराम
कूपा, पो0-कूर्रीकूपा, फिरोजाबाद
निवास
नगला झम्मन, पो0-झालगोपालपुर, फि0बाद
प्रेमपाल
मौहम्मदाबाद, टूण्डला, फिरो0
बानासुर
बधिकपुरा, पो0-हरिहा फिरोजाबाद
रामकिशन
मोहनीपुर, पो0- मक्खनपुर, फिरोजाबाद
रामखिलाडी
बसई पो0-टूण्डला, फि0बाद
रामजीलाल
नगला अजब, सलेमपुर, फिरो0
रामनरेश
दुधरई खेडा, पो0-केसरी, फिरोजाबाद
रामविलास
शिवसिंहपुर पो0- जारखी, फि0बाद
रेखादेवी
मोहनीपुर, पो0- मक्खनुपर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
सौदान
जारखी, टूण्डला, फिरोजाबाद
हतेन्द्रपाल
ग्रा0वपो0-धौकल, नारखी, फि0बाद