Kamdhenu Farmer Welfare Association
Norway

कामधेनु सदस्य

मो0 शफीक अहमद खाँ
फराशन टोला तरौंहा, कर्वी चित्रकॅट
राम स्वरूप सिंह यादव
ग्राम बरौल पो0 बंगरा-बंगरी ब्लाक चिरगांव जिला झांसी
कृष्ण कन्हैया लाल श्रीवास्तव
ग्रा0 वसडीला पो0 सरॅाव बुर्जुग, वि0ख0 रूद्रपुर जनपद देवरिया
जबाब हुसैन उर्फ जावेद
ग्राम-बगरव्वा, टाण्डा
जगमोहन राय अग्रवाल
जसवन्ती राइस मिल पूरनपुर रोड पीलीभीत
नारायण हरि अवस्थी
मु0 राजेन्द्र नगर पो0-उरई, ब्लाक-डकोर, तह0-उरई
ऋृषि पाल आर्य
ग्रा0-सिकन्दरपुर ब्लाक-रामपुर मनि0
कृष्ण कुमार कटियार
ग्रा0 आबूडाडी
देवेन्द्र कुमार करवरिया
ग्रा0 छोटी मडैयन मानिकपुर
विजय सिंह कुशवाहा
गा्रम-निस्वापुर पो0- ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
सुरेश सिंह कुशवाहा
मु0 महन्त नगर पो0 व ब्लाक व तह0- कोंच
अविनाश सिंह कुशवाहा
161 एकता कालौनी उन्नाव गेट बाहर झांसी
मो0 इरशाद खाँ
मो0 खेड़ा न्यूरिया
प्रवीन कुमार गंगवार
बल्लभनगर पीलीभीत
रविन्द्र प्रताप गंगवार
ग्रा0 देवीपुरा ब्लाक मरौरी
सर्वेश कुमार गुप्ता
ग्राम-सीगंनखेडा, टाण्डा
मनीश कुमार गुप्ता
रत्नावली मार्ग रामधाट सीतापुर
नरेन्द्र कुमार गुप्ता
ग्राम- सीगनखेड़ा, टाण्डा
इन्द्र प्रकाश चतुर्वेदी
मु0 पटेल नगर पो0 उरई ब्लाक-डकोर तह0 उरई
प्रदीप कुमार जायसवाल
ग्रा0मेहदीतला पो0-केराकत, वि0ख0-केराकत, तह0-केराक त जौनपुर
विजय कुमार जालान
ग्रा-सिक्टौर निकट सहारा स्टेट, तारामण्डल रोड
सुरेश राव डेंगरे
मु0 बालमभट्ट जालौन
शिव सागर तिवारी
ग्राम-लोधनी पट्टी ताला अमेठी
अवध नरायण तिवारी
ग्रा0 चित्रवार पो0 मऊ, चित्रकूट
जगत पाल तिवारी
ग्राम बरीबोझ पो0 रानीगंज कैथोला प्रतापगढ़
ओकार नाथ त्रिपाठी
गा्रम-गौरा खास, पो0-जगतबेला, ब्लाक -जंगलकौड़िया
बेनी प्रसाद त्रिपाठी
ग्रा0 दलापुर रमईपुर पो0 बहादुरपुर इलाहाबाद
शरदेन्दु नाथ त्रिपाठी
गा्रम-राजी जगदीशपुर, पो0-विश्वनाथपुर, ब्लाक-ब्रम्हपुर तह0-चैरीचैरा, गोरखपुर
जय प्रकाश त्रिपाठी
दीप शिखा बालिका इण्टर कालेज, ग्राम व पोस्ट-पीपीगंज, गोरखपुर
अमर नाथ दूबे
ग्रा0-गहरौल, पो0-परियत, जौनपुर
जितेन्द्र कुमार धतुरहा
धतुरहा धतुहरहा चैराहा, कर्वी, चित्रकूट
संजय सिंह निरंजन
ग्रा0 व पो0 सुटटा ब्लाक बामौर जिला झांसी
कृपा शंकर निषाद
ग्रा0व पो0 मऊ, चित्रकूट
ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
ग्रा0 रेहॅुटिया, कर्वी चित्रकूट
राजीव कुमार पाण्डेय
ग्राम नरई पोस्ट ढकवापुर कुण्डा प्रतापगढ़
ओम प्रकाश पाण्डेय
ग्राम-द्धारिका पाण्डेय पोस्ट-जामों अमेठी
अनिल कुमार पाण्डेय
ग्राम-देवकली पश्चिम अमेठी
दिलीप कुमार पाण्डेय
ग्राम-जनौली, पोस्ट-रइया, धानापुर चन्दौली
अम्बुज कुमार पाण्डेय
बाल्मीक नगर, मानिकपुर
प्रमोद कुमार पाण्डेय
गा्रम-छौना पो0व ब्लाक-रामपुरा तह0-माधैगढ
राम चन्द्र पाण्डेय
ग्रा0-बड़ागॅाव, पो0-नीभापुर, जिला-जौनपुर
दिनेश कुमार पाण्डेय
ग्राम व पोस्ट-मगौली जगदीशपुर
राजेश कुमार पाण्डेय
ग्राम-बसन्तपुर, पो0-अदसड़, जिला-चन्दौली
प्रमोद कुमार पाण्डेय
ग्राम बरियारपुर (जेठहसीं) पो0 बडहरा वि0ख0 रूद्रपुर, जनपद देवरिया
द्धारिका प्रसाद पाण्डेय
ग्राम-नेवादा कनू पोस्ट-विशेषरगंज संग्रामपुर
सुभाष चन्द्र पाण्डेय
ग्राम-पाण्डेयपुर सैंठा अमेठी
गुलाब सिंह पाल
ग्राम -सहादतपुर पो0-कदौरा ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
छोटे सिंह भदौरिया
ग्राम-मोहिद्दीनपुर पोस्ट-सत्थिन अमेठी
हरीश चन्द भाटी
16 सिवालीकनगर सैक्टर 61 नोएडा
योगेश्वर कुमार मद्धेशिया
गा्रम-रूद्रापुर (कुसम्ही टोला), ब्लाक- पिपराईच तह0-चैरीचैरा, गोरखपुर
सैय्यद सुहेल मियॅा
मौ0 घेर सैफुददीन खाँ, रामपुर
हरिहर प्रसाद मिश्र
ग्रा0सदकरपुर पो0 बभनान शुगर मिल बभनान
हनुमान प्रकाश मिश्र
ग्राम पश्चिमि तिवारी टोला मेन रोड रूद्रपुर, देवरिया
रमेश चन्द्र मिश्र
ग्राम पूरेकृष्णानन्द पाण्डेय का पुरवा पो0बिसहिया, कुण्डा प्रतापगढ
जय प्रकाश मिश्रा
489/18 उमानगर दक्षिणी देवरिया
गिरजेश कुमार मिश्रा
गा्रम-जैनपुर (माफी टोला) पो0-जैनपुर,, ब्लाक- भटहट तह0-सदर, गोरखपुर
अरूण कुमार मिश्रा
ग्रा0 सकरापार पो0 भटनी जनपद देवरिया
प्रमोद कुमार मौर्य
ग्राम -चकवड़ पो0-चकवड़ ब्लाक-बिहार तह0-कुण्डा प्रतापगढ़
गुनाई राम मौर्या
ग्रा0-सदरुद्दीनपुर पो0-दक्षिणपट्टी जौनपुर
रजनीश कुमार मौर्या
ग्राम रामपुर धौताल पो0 तरकुलवा, वि0ख0 तरकुलवा, जनपद देवरिया
भुलई राम यादव
ग्रा0-हरबसपुर, पो0-करंजाकला, जिला-जौनपुर
चन्द्र शेखर यादव
ग्रा0-सिधौली, पो0-कर्राकालेज, जौनपुर
जय राम यादव
ग्रा0-सौरइयॅा, पो0-सौरइयॅा (खुटहन), जौनपुर
राम चन्द्र यादव
ग्रा0-कुहिया, पो0-सरायख्वाजा
रमेश कुमार यादव
गा्रम-पोहिला,, पो0- महुआपार,, ब्लाक- बड़हलगंज तह0-गोला, गोरखपुर
महेन्द्र प्रताप यादव
ग्रा0-बेलापार पो0-नौपेड़वा जौनपुर
अनिल कुमार यादव
ग्रा 0 पो0- लालपुर टीकर, खोराबार, गो0
राम लखन यादव
ग्रा-घुनघुन टोला, पो- गोरखपुर मंझरिया
जनमेजय कुमार यादव
ग्रा0-भरौडा पो0-मल्हनी जौनपुर
राम राज यादव
ग्रा0-जगवन्दनपुर पो0-खुदौली, जौनपुर
अरविन्द कृमार यादव
ग्रा0-सेमरी, पो0-षाहपुर, जौनपुर
राम षिरोमणि यादव
ग्रा0-सिंहपुर पो0-नहोरा जौनपुर
अमर बहादुर यादव
ग्रा0-जमालपुर, पो0-भवानीगंज, जौनपुर
बाल मुकुन्द यादव
ग्रा0-सॅाडीकला पो0-सरायभोगी, जौनुपर
रहीश सिंह यादव
ग्राम सेवारा ब्लाक बंगरा जिला झांसी
कृष्ण कुमार यादव
गाम सिलोधी पूरेबदेउम सॅागीपुर प्रतापगढ
केशव प्रताप यादव
ग्राम कुरैली पोस्ट आइमाजाटूपुर कुण्डा प्रतापगढ़
प्रेम नाथ यादव
गा्रम-कोकटा, पो0- महुआपार, ब्लाक-बड़हल गंज, तह0-गोला, गो0
भूपेन्द्र सिंह यादव
ग्राम -मौखरी पो0-उरई ब्लाक-डकोर तह0-उरई
मूल चन्द्र यादव
ग्राम बीठलपुर पो0रानीगंज प्रतापगढ
अजय कुमार यादव
ग्राम-शिवपुर करमहवां, पोस्ट-गुलहरिया, विकास खण्ड व तहसील- कैम्पियरगंज
राजेन्द्र कुमार यादव
ग्राम व पोस्ट- रामपुर बघौरा, विकास खण्ड-गगहा, गोरखपुर
राम नगेन्द्र यादव
ग्रा0 देवतहां पो0 बखरा वि0ख0 गौरी बाजार जनपद देवरिया
शंकर सिंह राजपूत
ग्रा0 बम्हौरीकलॅा पो0-करमेर ब्लाक-डकोर तह0 उरई
बख्शी मनीष राय
ग्रा-जयन्तीपुर पो- कौड़ीराम, गो
अनिल कुमार राय
गा्रम-अतायर, पो0- मंझगांवा, ब्लाक- गगहा तह0-बांसगांव,, गोरखपुर
सत्येन्द्र कुमार राय
ग्राम व पोस्ट-भभौरा, ब्लाक व तहसील-चकिया, चन्दौली
अजय कुमार वर्मा
ग्राम पूरेगोविन्द राम कुम्भापुर सॅागीपुर प्रतापगढ
अर्जुन प्रसाद वर्मा
ग्रा0व पो0 माड़ा छपिया, गोण्डा
कन्हैया लाल वर्मा
ग्राम-भानपुर पो0-हरिहरपुर रैकवारी ब्लाक-हुजूरपुर जिला-बहराइच
रामेश्वर दयाल शर्मा
दस्तमपुर
सुनील कुमार शर्मा
ग्राम-टाण्डा, बादली, टाण्डा
रमेश कुमार शाही
ग्रा0 व पो0 कन्हौली वि0ख0 रूद्रपुर, जनपद देवरिया
अखिलेश कुमार शुक्ला
ग्रा-पूरे टोडो शुक्ल पो-बाहरपुर अमेठी
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
ग्रा0-मेड़हा, पोस्ट ब्लाक एवं तहसील -गोला, गोरखपुर
ब्रजेश कुमार शुक्ला
ग्रा. व पो. गुमांवा ब्लाक शिवगढ़ रायबरेली
कृष्ण कान्त शुक्ला
ग्राम-सरायहीरमती पोस्ट-दरखा अमेठी
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
ग्रा0 व पो0-बाबई ब्लाक व तह0 जालौन
सुरेश चन्द्र शर्मा
ग्रा0-सरोखनपुर पो0-बदलापुर, जौनपुर
नवीन चन्द्र सिंगी
275, मकार्थीगंज ददुवा बाजार बड़गांव, गोण्डा
अनिल कुमार सिंह
ग्राम-नेवाजगॅंज, पोस्ट-शिकारगॅंज ब्लाक व तहसील-चकिया, चन्दौली
रजनी कान्त सिंह
ग्राम-मसोई, पोस्ट-अमिलियॅा, ब्लाक-शाहबगॅंज, तहसील-चकिया, चन्दौली
प्रेम प्रकाश सिंह
गा्रम-भैभरा, पो0-डेरवां, ब्लाक-बड़हलगंज तह0-गोला, गोरखपुर
प्रमोद कुमार सिंह
ग्रा-बासूडीहा पो-कोठा, ब्लाक-कौड़ीराम, तह0-बांसगांव, गोरखपुर
राम भजन सिंह
ग्राम गोनाह सुरत पुरा पो0 बैतालपुर, देवरिया करौटा रूद्रपुर, जनपद, देवरिया
राम प्यारे सिंह
ग्राम - रेवॅंसा, विकास खण्ड - बरहनी, चन्दौली
अजय कुमार सिंह
ग्राम-भगरी, पो0 राजेपुर जौनपुर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह
ग्राम दर्रा पोस्ट दर्रा सांगीपुर प्रतापगढ़
अतिन्द्रे पाल सिंह
मो0 खकरा पीलीभीत
अभय प्रताप सिंह
ग्राम व पोस्ट-रामगढ अमेठी
अखिलेश कुमार सिंह
ग्राम - मानिकपुर, पोस्ट- नौबतपुर विकासखण्ड - सैयदराजा, तहसील -
आशीष कुमार सिंह
ग्रा0-गोरैयाडीह पो0 मु0 बादषाहनुर जौनपुर
मित्र शेन सिंह
ग्राम-गाजनपुर पोस्ट -दुवरिया मु0खाना अमेठी
इन्द्र रमण सिंह
ग्राम गोगौरी पोस्ट गोगौरी महमदपुर बिहार प्रतापगढ़
अनिल कुमार सिंह
ग्राम-भानीपुर पोस्ट-त्रिसुण्डी अमेठी
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
ग्राम-खालिस बहादुरपुर ऊचगॅंाव अमेठी
जय बहादुर सिंह
ग्राम व पोस्ट-सोनारी रामगंज अमेठी
विरेन्द्र प्रताप सिंह
ग्रा व पो-टेवसी शुकुलबाजार अमेठी
दुर्गेश कुमार सिंह
ग्रा0 गनवलिया पो0 मौहर, कर्नलगंज गोण्डा
विष्णु प्रताप सिंह
ग्रा0 आटापूरे मर्यादसिंह पो0 अकोहरी, परसपुर गोण्डा
शैलेन्द्र कुमार सिंह
ग्रा0 गुरेठी पो0 कड़रू, परसपुर गोण्डा
अमरेश चन्द सिंह
ग्रा0व0 पो0 बिशुनपुर बैरिया, गोण्डा
उदय वीर सिंह
नीमका
राहुल किशोर सिंह
ग्राम-मझगावा, पोस्ट-पिपरियॅा, जिला-चन्दौली
राजेन्द्र प्रताप सिंह
ग्राम-बरठा, पोस्ट-जगदीश सराय, ब्लाक व तहसील-सदर, चन्दौली
अतुल कुमार सिंह
ग्रा0 सरधुवा, पहाडी
दिनेश कुमार सिंह
ग्रा0 कपना, इटौरा, पहाडी
सुशील कुमार सिंह
बल्दाऊगंज कर्वी चित्रकूट
अरूण प्रताप सिंह
ग्राम -टिमरों पो0-चिल्ली ब्लाक डकोर तह0-उरई
दुर्ग विजय सिंह
ग्रा0-नाऊपुर, पो0-थानागद्दी, केराकत, जौनपुर
प्रमोद कुमार सिंह
ग्रा0-तरसडा पो0-सराय हरखू जौनपुर
राम प्रसाद सिंह
ग्रा0-रजनीपुर, पो0-सिगरामऊ, जौनपुर पो0-सिगरामऊ, जौनपुर
लाल साहब सिंह
ग्रा0-बस्ती बन्दगान, पो0-पोटरिया, जौनपुर
कृष्ण पाल सिंह
ग्राम लारौनी पो0 सिजारी बुजुर्ग तह0 मऊरानीपुर जिला झांसी
नरेन्द्र बहादुर सिंह
ग्राम सरायभिखारी पो.किलाई आसपुर देवसरा
राघवेन्द्र प्रताप सिंह
ग्राम पूरेकोधी सिंह अगई रानीगंज कैथोला प्रतापगढ़
अमरेन्द्र बहादुर सिंह
ग्राम-मकदूमपुर उमरवल जगदीशपुर अमेठी
मनोज कुमार सिंह
ग्राम-पूरब दुआरा अमेठी
अरविन्द कुमार सिंह
ग्राम-नेवाजगॅंज, पोस्ट-शिकारगॅंज ब्लाक व तहसील-चकिया, चन्दौली
सुरेन्द्र पाल सिंह
ग्राम -विरगुवॅा पो0- चिल्ली ब्लाक-डकोर तह0-उरई
राणा प्रताप सिंह
ग्राम कुसुम्हां पो0 बरडिहा दल जनपद देवरिया
दिवाकर नाथ सिंह
अहरपुर नगला
उमेन्द्र प्रताप सिंह
ग्राम धनसारी, लक्ष्मणपुर प्रतापगढ
रवीन्द्र कुमार सिंह
ग्राम-पूरे पृथी सिंह पोस्ट-हुसैनगंज जगदीशपुर
शमशेर बहादुर सिंह
ग्राम व पोस्ट-अवाजापुर, जिला-चन्दौली
रविन्द्र नाथ सिंह
ग्राम-साराडीह, पो0-सिकन्दरपुर, चकिया
नीरज कुमार सिंह
ग्राम व पोस्ट-बरहनी, जिला-चन्दौली
अरूण कुमार सिंह
ग्राम-मिर्जापुर, पोस्ट-हेतमपुर, जिला-चन्दौली
ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह
ग्रा0वपो0लोहदा, त0 राजापुर, चित्रकूट
राम लखन सिंह
ग्राम लखहरा पो0सांगीपुर प्रतापगढ़
सन्तराम सिंह सेंगर
ग्राम -मडौरा पो0-छिरिया सलेमपुर ब्लाक व तह0-जालौन
राकेश चंद सोनी
ग्रा0ऊमरी पो0 ऊमरी ब्लाक-रामपुरा तह0 माधौगढ
मो0 अकबर
ग्रा0 भिकारीपुर ब्लाक अमरिया
अनूप अग्रवाल
21 कैबेलरी रोड कैण्ट झांसी
हजरत अली
निबुहा पुरवा (बिहारा) चित्रकूट
योगर्षि अविनाश
नियर प्रभु रामलाल सिद्ध योगपीठ ग्वालियर शिवपुरी हाईवे बाई पास झांसी
सगीर अहमद
ग्रा0 भिकारीपुर ब्लाक अमरिया
अफजाल अहमद
ग्रा0-जयपालपुर, पो0-मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर
जहीर अहमद
ग्राम-बसन्तावरनगर (पारा) पोस्ट-बाहरपुर शुकुलबाजार अमेठी
सगीर अहमद
मो0 अब्दुल रहीम न्यूरिया
मसउद अहमद
ग्रा0 सामीपट्टी पो0 मदरापाली भरथ राय, जनपद देवरिया
सरफराज अहमद
अहमदपुर असना, मऊ
शरद औझा
ग्राम-ओझा गारापुर पोस्ट-रतापुर भादर अमेठी
शीला कन्सौरिया
897 चन्द्र बिहार कालौनी बी0के0डी0कालेज के सामने झांसी
राम किशोर
ग्राम रैपुरा चित्रकूट
श्लोक कुमार
ग्राम बगरेही पो0 भौरी, चित्रकूट
विनीत कुमार
ग्राम बरगढ बाजार मऊ चित्रकूट
प्रमोद कुमार
ग्रा0-उमरवार, पो0-चन्दवक, जौनपुर
अशोक कुमार
ग्रा व पो-पीथीपुर अमेठी
राम कुमार
ग्रा0 कबीरपुरगंजा ब्लाक पूरनपुर
राम कुमार
ग्रा. पूरेपुरान मजरे पोमेलथुआ ब्लाक गौरा
मनोज कुमार
लुहरगॅांव पो0रानीपुर, झांसी
सुधीर कुमार
ग्राम कायस्थ पट्टी दादूपुर पोस्ट रानीगंज
हेमन्त कुमार
गा्रम-निस्वापुर पो0- ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
विनोद कुमार
ग्रा0 मारूफपुर पो0 मर्यादपुर, मऊ
निर्मल कुमार
ग्राम-पूरबगॅंाव विकास खण्ड जगदीशपुर अमेठी
मनोज कुमार
मानक चैक
शिवपूजन केसरवानी
गा्रम- कसेरूवाकला पो0-सहसों ब्लाक- बहादुरपुर तह0-फूलपुर
पिन्दरजीत कौर
ग्रा0 मक्रन्दुपुर चैकागान
अनीस खाँ
ग्राम व पो0-बवीना ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
सुल्तान खाँ
ग्राम -उकरूवा पो0-कदौरा ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
इरशाद खाँन
ग्रा0 मीरपुर वाहनपुर
सतेन्द्र गंगवार
ग्राम कनाकोर
सुरेश गंगवार
ग्राम सैजना
राजेश गुप्ता
न्यू कालोनी पम्प हाऊस रोड बबीना रूरल झांसी
रीमा गुर्जर
ग्रा0 उकासा पो0 आटा ब्लाक-कदौरा तह0 कालपी
राम गोपाल
ग्राम व पोस्ट-जामों
फतेह चन्द
लाल खुर्जा रोड जेवर ब्लाक जेवर इतहसील जेवर -गौतमबुद्धनग ब्लाक
दुल्ली चन्द्र
जुनेदपुर
सुरेश चन्द्र
सैंथली
दिनेश चन्द्र
वार्ड नं0 6, मकान सं0 116, भगवान चैराहा, देवरिया खास, जनपद देवरिया
लोकेश चन्द्र
ग्रा0 चैसरा
घनश्याम चैरसिया
ग्राम-ताला पोस्ट-परौधा अमेठी
गौरव चौधरी
टाडा विजेसी
बलीराम चौहान
ग्रा0 बहरीपुर पो0 डुमरॅाव-मऊ
योगेश जैन
चकला राजरानी, विकास खण्ड कर्वी चित्रकूट
अशर्फीलाल तिवारी
ग्रा0व पो0 सीसामऊ पूरेपाठकपुरवा कर्नलगंज
संध्या तिवारी
ग्रा0 उपरहितनपुरवा, जानकीनगर, गोण्डा
अनरुद्ध तिवारी
ग्रा0-सांगोडीह पो0-ढेमा, जिला-जौनपुर
ष्यामा तिवारी
ग्रा0-भटपुरापो0-कोल्हुआ, जौनपुर
साधना तिवारी
मु0 विजय नगर पो0- उरई ब्लाक- डकोर तह0-उरई
नागेन्द्र तिवारी
ग्राम-उतेलवा पोस्ट-कमरौली अमेठी
श्यामलाल तिवारी
ग्राम-जीवनपुर, पोस्ट-सदलपुरा, जिला-चन्दौली
रामशोभा त्रिपाठी
ग्रा0-फुलवरिया पाण्डे पो0-मितनजोत ब्लॅाक-बहादुरपुर तह0-बस्ती
आशुतोष त्रिपाठी
ग्रा0 सरैया, मानिकपुर
वंशनारायण दीक्षित
ग्राम व पोस्ट रामहेतपुरा माधौगढ़
विभा दुबे
गा्रम- भुआ पो0-बडागाव ब्लाक-डकोर तह0-उरई
अरविन्द दूबे
ग्रा0-बैजलपुर पो0-कलवारी ब्लॅाक-बहादुरपुर तह0-बस्ती सदर जनपद-बस्ती
मंजू देवी
बरखेड़ा
सुमन देवी
ग्रा0कोटरा पो0बरौरी तह0मऊ0, झांसी
सुनीता देवी
मो0 देुबे बीसलपुर
सकुन्तला देवी
ग्राम मैनहाकलीपुर पोस्ट लच्छीपुर प्रतापगढ़
सुदामा देवी
ग्राम-भड़ार, पो0-चिटको, जौनपुर
निर्मला देवी
ग्राम-पूरे अल्पी पोस्ट-कौहार गौरीगंज
मन्जू देवी
ग्राम-सरपतहां, पोस्ट-कैम्पियरगंज, गोरखपुर
केतकी देवी
ग्रा0 अमानपुर पो0 कर्वी, चित्रकूट
लीला देवी
ग्राम चुनहापुरवा, लोढवारा, कर्वी चित्रकूट
ऊषा देवी
ग्राम -गोर्वधनपुरा पो0 व ब्लाक- नदींगांव तह0-कोंच
मलय द्विवेदी
एस0डी0एम0 कालोनी, कर्वी
आदर्श द्विवेदी
ग्रा0बेराउर पो0 राजापुर चित्रकूट
राम नरेश
बाहनपुर मरौरी
सुधीर नागर
आलम खानी बिलासपुर
प्रेम नारायण
जाफराबाद
मनोराम पाण्डेय
ग्राम-शाल्हापुर मजरे रामपुर चौधरी पोस्ट-पर्वतपुर अमेठी
राधेश्याम पाण्डेय
ग्राम देउमपश्चिम सॅागीपुर प्रतापगढ
सुधाकर पाण्डेय
ग्राम चकसिलौधी दर्रा सॅागीपुर प्रतापगढ
बचाई पाण्डेय
ग्राम-बसन्तपुर, पोस्ट-अदसड़, जिला-चन्दौली
महेन्द्र पाल
ग्रा0 सैजना
राजेन्द्र पाल
ग्रा0 कैचूटाडा
महेन्द्र पाल
ग्रा0 लालपुर
धर्म पाल
सलारपुर कंला
श्रीकान्त पुरवार
मु0 मिर्जामण्डी पो0 कालपी ब्लाक-महेवा तह0 कालपी
राम प्यारे
ग्रा0-खोइरी पो0-सोतीपुर, बरसठी, जौनपुर
आनन्द प्रकाश
ग्रा0 सिमरिया गौसू
ज्ञान प्रकाश
ग्रा0 पचपेड़ा ता0 सहपुरा ब्लाक बरखेड़ा
चन्द्र प्रकाश
मु0 कछोरन जालौन
नत्थू प्रसाद
बाबूपुर, पहाडी
सुदामा प्रसाद
ग्रा0 व पो0 शेखपुर अहीर ब्लाक-कुठौन्द तह0 जालौन
अम्बिका प्रसाद
ग्राम उन्नाय बन्ना पोस्ट गनीवा प्रसिद्धपुर
तजीन फात्मा
मौ0 घेर मीरबाज खाँ, रामपुर
विश्वास बाबू
ग्रा0 व पो0 सरैया, मानिकपुर
सरिता मिश्र
141, आवास विकास कालोनी निकट बचपन प्ले स्कूल, गोण्डा
मंजूलता मिश्र
ग्रा0करिस्ता पो0कोहडौर मगरौरा प्रतापगढ
हुकुमधर मिश्र
ग्रा0खिरौरा शहाबाज (बेलवाबहुता) पो0 गिलौली, गोण्डा
शिवदर्शन मिश्रा
ग्राम व पोस्ट भौरी चित्रकूट
आनन्द मिश्रा
73-राईपुर, पो0-भानपुर, जौनपुर
राम मूरत
ग्राम - जफरपुर, पोस्ट - मुगलसराय, चन्दौली
राजकुमार मौर्य
ग्राम-कुल्हनामउ, पो0-कलीचाबाद जौनपुर
अभिमन्यु यादव
ग्राम जंगल बेलवा पो0 पडौली, वि0ख0 देसहीं देवरिया, जनपद देवरिया
दिनेश यादव
ग्राम महुअवां पो0 बैतालपुर महराजगंज जनपद देवरिया
मदनलाल यादव
ग्राम व पोस्ट बरसड़ा, बेलसर गोण्डा
अमरनाथ यादव
ग्रा व पो- भीटीरावत, गोरखपुर
हरिश्चन्द्र यादव
गा्रम-जंगल अयोध्याप्रसाद, पो0- लहसड़ी ब्लाक- खोराबार तह0-सदर, गोरखपुर
मुशी यादव
गा्रम-जादोपुर, पो0- पिपराईच ब्लाक-पिपराईच तह0-सदर, गोरखपुर
रणविजय यादव
ग्रा व पो0- कटाईटीकर, ब्लाक एवं तहसील- सहजनवां, गोरखपुर
राजाराम यादव
नकहा नं0-2, बरगदवां, गो0
राकेश यादव
छायसा
पवन यादव
ग्राम-बसनी, पोस्ट-जन्सों की मडई, ब्लाक व तहसील-सकलडीहा, चन्दौली
पतिराम यादव
ग्रा0-बासूपुर, पो0-ढेमा, जौनपुर
शिवषंकर यादव
ग्रा0-पुरेनोनिया पो0-नोनारी जौनपुर
गायत्री यादव
ज्योति नगर हंसारी बार्ड नं0 1
महेश यादव
ग्राम व पोस्ट हंसारी गिर्द तहसील व जिला झांसी
प्रियंका यादव
86 नालन्दा कालौनी उन्नाव गेट बाहर पंचवटी मुहल्ला झांसी
हरगोविन्द यादव
ग्रा0 व पो0 भोजला ब्लााक बडागांव जिला झांसी
रामाश्रय यादव
ग्राम महुअवां पो0 बैतालपुर जनपद देवरिया
रामकरन यादव
ग्राम व पोस्ट- ककराखोर, ब्लाक- पिपरौली, गोरखपुर
रामज्ञान यादव
ग्राम व पोस्ट- ककराखोर, ब्लाक- पिपरौली, गोरखपुर
रामअधार यादव
ग्राम-जंगल रसूलपुर नं-2, पोस्ट-नईबाजार, विकास खण्ड-ब्रम्हपुर, चैरीचैरा, गोरखपुर
धमेन्द्र यादव
ग्राम - सरेसर, पोस्ट- आलमपुर, ब्लाक व तहसील - नियमताबाद, चन्दौली
ओमबीर यादव
ग्राम - बसन्तू की मडई, पोस्ट- आलमपुर, ब्लाक व तहसील - नियमताबाद, चन्दौली
अर्जुन यादव
वार्ड नं0 15, उमानगर, जनपद देवरिया
गया यादव
ग्राम व पो0 कोरवॅा वि0ख0 रूद्रपुर, जनपद देवरिया
अवधेश यादव
ग्रा0 सेखवलिया पो0 कोइरियापार मऊ
रामसरन यादव
ग्रा0$पो0 मिश्रौली, मऊ
फागू यादव
ग्राम-एकला बाजार, पो0-बाघागाड़ा, गो0
रामकुमार यादव
ग्राम स्यावनी खुर्द पोस्ट स्यावनी तह0 मऊरानीपुर जिला झांसी
इन्दासन यादव
ग्रा0 बरकोला पो0 पनईल मऊ
जंगबहादुर यादव
ग्रा0$पो0 उन्दुरा(मोड़)-मऊ
परशुराम यादव
ग्रा0 देवनाथपुर पो0 उन्दूरा, मऊ
दशरथ यादव
ग्रा0 हसनबॅाध पो0 करमी मऊ
लाल रत्नाकर
ग्रा0-रामगढ पो0-वरावॅा, जौनपुर
हेम राज
चिटहेरा
राखी राजपूत
मु0 राजेन्द्र नगर पो0 उरई ब्लाक-डकोर तह0- उरई
फागू राम
ग्रा0 हिन्डोला पो0 टेकई-मऊ
फिरे राम
ग्राम-बौडाकी ब्लाक दादरी, गौतमबुद्धनगर
खुशी राम
राजपुर कला
माया राय
ग्राम व पो0 खुखुन्दू जनपद देवरिया
धर्मेन्द्र राय
33 राय कालौनी जेल चैराहा सिविल लाइन झांसी
सुमित राय
33 वीं0 पी0एस0सी0 राजगढ झांसी
विनीता राय
गुदरी गंज मैन चैराहा रानीपुर जिला झांसी
छांगुर राय
ग्राम हरपुर पो0 पथरदेवा जनपद देवरिया
अजय राय
ग्रा0 दिलसादपुर पो0थलईपुर मऊ
राजकुमार र्मार्य
ग्राम-कोरारी लच्छनशाह अमेठी
हरचरन लाल
बल्लभनगर कलौनी पीलीभीत
नोखे लाल
ग्रा0 जिरौनिया पो0 पौटाकलां
अमृत लाल
ग्राम -सिपहियाप्यूली पो0-चाँदपारा ब्लाक-महसी तह0-महसी बहराइच
सलेक वन्द
महावड
मनोरमा वर्मा
बीसलपुर
नित्यानन्द शर्मा
ग्राम-अलीपुरा, टाण्डा
साधना शर्मा
480ए सहकारी कालोनी बदलापुर, जौनपुर (पश्चिम)उमरपुर, जौनपुर
दिनेश शर्मा
पाली
रविशंकर शुक्ला
ग्रा0-लच्छीपुर पो0-लच्छीपुर प्रतापगढ़
मनीष शुक्ला
ग्राम -लौना पो0-कोंच ब्लाक व तह0-कोच
सुभावती शुक्ला
गा्रम-जंगल अयोध्या प्रसाद, पो0- खोराबार ब्लाक- खोराबार तह0-सदर, गोरखपुर
प्रभाकर शुक्ला
ग्राम-पूरे जौवधर भेटुआ
रीना श्रीवास्तव
ग्रा- जंगल छत्रधारी, चरगांवा, गो0
अनुराग श्रीवास्तव
ग्रा0 छौक पो0 छौक ब्लॅाक-कदौरा तह0 कालपी
सविता साहनी
मकान न0-11 मो0-मियापुर, पो0-कचहरी, जौनपुर
चन्दन सिंह
ग्राम सेवारा ब्लाक बंगरा जिला झांसी
मूरत सिंह
ग्राम टांडा पो0 जौरा तह0 मोंठ जिला झांसी
सिरोमन सिंह
ग्राम बाजना पोस्ट रक्सा ब्लाक बबीना जिला झांसी
चतुर सिंह
ग्रा0 जयपुरा पो0-रहिया ब्लाक-डकोर तह0 उरई
राजवीर सिंह
ग्राम व पोस्ट- चिटहैरा ब्लाक- दादरी जनपद- गौतमबुद्धनगर
विजयपाल सिंह
सुहेडी महीदीनपुर
अमर सिंह
ग्राम चेरो टोला (तकिया) पो0 चेरो, वि0ख0 सलेमपुर, जनपद देवरिया
हरिकेश सिंह
ग्रा. पयागपुर पो. जलालपुर घई ब्लाक गौरा
मॅंजू सिंह
ग्राम-मद्धूपुर, पोस्ट-तोरॅांव, ब्लाक -धानापुर, तहसील- सकलडीहा, चन्दौली ) पत्रव्यवहार पता-वार्ड-
गौरव सिंह
ग्रा0-देवराई, पो0-भैंसा केराकत, जीैनपुर
बृजेश सिंह
ग्राम-मानामदनपुर कस्थुनी पूरब अमेठी
जितेन्द्र सिंह
ग्राम-धूमखेडा, पोस्ट- धूममानिकपुर-दादरी जनपद-गौतमबुद्धनगर
निर्मल सिंह
ग्राम पिपरियाकर्म पूरनपुर
अजीत सिंह
पीलीभीत
गुरूभाग सिंह
कुवरपुर पूरनपुर
सर्वजीत सिंह
ग्राम औरगंाबाद ब्लाक पूरनपुर
करन सिंह
ग्राम बम्हौरीकलां
उत्तम सिंह
ग्राम -धगुवा कलॅां पो0-एट ब्लाक-डकोर तह0-उरई
फूल सिंह
ग्राम-हरपालपुर पोस्ट-मगौली अमेठी
यशवंत सिंह
ग्राम टाडॅां पो0जौरा, तह0 मोंठ जिला झांसी
रघुवीर सिंह
ग्राम -मौखरी पो0-उरई ब्लाक-डकोर तह0-उरई
राजेन्द्र सिंह
ग्राम व पो0-बवीना ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
शैलेन्द्र सिंह
ग्राम-मानामदनपुर कस्थुनी पूरब अमेठी
कंचन सिंह
ग्राम-गूगेमऊ पोस्ट-हारीमऊ अमेठी
करनपाल सिंह
गोपाल गढ
अवनीष सिंह
ग्रा0-जवंसीपुर पो0-जमालपुर जौनपुर
फतेह सिंह
देवटा
संजय सिंह
मोमना थल
जगदीप सिंह
ग्राम-चन्दुपुरा, टाण्डा
सन्तोष सिंह
ग्राम-नौगिरवां टिकरी अमेठी
सोनू सिंह
ग्राम-खिलची, पोस्ट-खिलची विकासखण्ड-शाहबगॅंज, तहसील-चकिया, चन्दौली
जसवन्त सिंह
मोहिद्दीनपुर पो-सत्थिन शुकुलबाजार अमेठी
सन्तशरण सिंह
ग्रा-सरैया सबल शाह पो-गाजनपुर दुवरिया अमेठी
जगसरन सिंह
गाजनपुर दुवरिया मु0खाना अमेठी
शिवबक्श सिंह
ग्राम-छतारी पोस्ट-कापा मझरे अमेठी
राजभवन सिंह
ग्राम-गूगेमऊ पोस्ट-हारीमऊ अमेठी
श्रीमान सिंह
ग्राम-गूगेमऊ पोस्ट-हारीमऊ अमेठी
अवधेश सिंह
ग्राम-गूगेमऊ पोस्ट-हारीमऊ अमेठी
मंगेश सिंह
ग्राम-गूगेमऊ पोस्ट-हारीमऊ अमेठी
मधुरिमा सिंह
ग्राम व पोस्ट-जामों अमेठी
बिन्दु सिंह
ग्रा-पूरे फत्तेसिंह मौजा पूरब गौरा पो-गौरा कटारी अमेठी
करन सिंह
कोट डेरी
श्यामवीर सिंह
मौहम्मदाबाद
धर्म सिंह
धनसिया
महेन्द्र सिंह
ऊची दनकौर
अजीत सिंह
शाहपुर खुर्द
श्यामवीर सिंह
रोनी
ब््राहम सिंह
जुनेदपुर
मुनेन्द्र सिंह
बांजरपुर
सूबे सिंह
नुनआ का राजपुर
संग्राम सिंह
रसूलपुर
राजेश्वर सिंह
ग्राम - रामपुर (टुन्नू), पोस्ट - शाहबगॅंज, चन्दौली
अमृता सिंह
लोहदा, पहाडी, चित्रकूट
रामानुज सिंह
ग्रा0 सिद्धपुर ब्लाक कर्वी
अरविन्द सिंह
ग्रा0 ममसी बुजुर्ग पो0 ममसी बुजुर्ग, चित्रकूट
राजनारायण सिंह
ग्रा0 प्रसिद्धपुर पो0 बछरन, चित्रकूट
मनोरमा सिंह
ग्राम मनकुवांर पूरबपताई, मऊ, चित्रकूट चित्रकूट
फूल सिंह
ग्राम बराहमाफी मानिकपुर चित्रकूट
उमाशंकर सिंह
ग्रा0 कोपा, मऊ
राजकुमार सिंह
ग्राम -रगौली पो0-रहइया ब्लाक-डकोर तह0-उरई
छत्रपाल सिंह
गा्रमर्-मडारी पो0 गोहन ब्लाक-कुठौन्द तह0-माधैगढ
जय सिंह
ग्राम -गिगैरा पो0-सिरसा कलार ब्लाक-कुठौन्द तह0-जालौन
विकास सिंह
ग्रा0-मैनुद्दीनपुर पो0-मितावा, जौनपुर
नीलम सिंह
ग्रा0-कपूरपुर पो0-तेजीबाजार जौनपुर
बीना सिंह
मोकलपुर(बाबागंज)मड़ियाहूॅ, जौनपुर
हरिबंश सिंह
ग्रा0-बस्ती बन्दगान, पो0-पोटरिया, जौनपुर
जितेन्द्र सिंह
गा0 पो0 उजयान ब्लाक चिरगांव, झांसी
बाबूराम सिंह
ग्राम रामपुर पो0 प्रतापपुर, वि0ख0 बनकटा, जनपद देवरिया
हरेराम सिंह
ग्राम टडवा पो0 जमिरा जनपद देवरिया
गुरूदयाल सिंह
मल्लपुर खजुरिया
सुखवीर सिंह
ग्राम कुलहारा फार्म अमरिया
रामलखन सिंह
ग्राम फेनहा पो0कापा बाबा बेलखरनाथ धाम, प्रतापगढ
सन्तोष सिंह
ग्राम व पो0डीह कुण्डा प्रतापगढ
गौरव सिंह
ग्राम-पूरे सोहरत सिंह जगदीशपुर अमेठी
ऊषा सिंह
ग्राम-अफोइया पोस्ट-जूडीपुर अमेठी
रणजीत सिंह
ग्राम-बासूडीहा, (गम्भीरपुर), पो0-कोठा, विकास खण्ड-कौड़ीराम, गोरखपुर
बलवीर सिंह
ईमलीयका
सरजीत सिंह
कैमराला चक्रसैनपुर
सुखवीर सिंह
नेवला गोपालगढ
अतर सिंह
फलैदा
बिजंन्द्र सिंह
ग्राम सुनपुरा पां0 वैदपुरा ब्लाक विसरख
शिवप्रकाश सिंह
ग्राम व पोस्ट-मारूफपुर, ब्लाक-चहनिया, तहसील-सकलडीहा, चन्दौली
धनन्जय सिंह
ग्राम व पोस्ट-रघुनाथपुर ब्लाक व तहसील-चकिया, चन्दौली
भूपेन्द्र सिंह
ग्राम -दपकाई पो0 व ब्लाक व तह0-कोंच
रामसिन्धु सिंह
ग्रा0 सदूपुरा पो0 अटराकलॅा ब्लाक व तह0 जालौन
वीरेन्द्र सिंह
ग्रा0 व पो0स्यावनीखुदर्, तह0मऊ0, झांसी
हरी सिंह
मवई गिर्द पो विरगुवा तह0 व जिला झांसी
सुशीला सिंह
टा0 व पो0 लार बाजार (भरटोलिया वार्ड) जनपद देवरिया
जसपाल सिंह
ग्रा0नौरगाबाद
लखविन्द्र सिंह
ग्रा0 नौरंगाबाद
सुखविन्द्र सिंह
ग्रा0 नौरंगाबाद
जदुवीर सिंह
ग्रा0 बिलसण्डा हसौउआ
बलविन्दर सिंह
आराजी दहगला
मन्जीत सिंह
सिमरिया अनूप
प्रभाकर सिंह
ग्राम व पो0शाहबपुर बेती कुण्डा प्रतापगढ
उदयवीर सिंह
ग्राम करकटपुर पो0 वजीरगंज ब्लाक वजीरगंज तहसील बिसौली जिला-बदायूँ
रामचीझ सिंह
ग्रा0$पो0 पिण्डोहरी मऊ
बद्री सिंह
ग्राम-पूरबगॅंाव शाहगढ
गजेन्द्र सिंह
ग्राम-रोहशीबुजुर्ग पोस्ट-राघीपुर गौरीगंज
शेैलेन्द्र सिंह
ग्राम-हरियर सीयर बुजुर्ग किताकला, पो0-गगहा, गोरखपुर
भीम सिंह
मिल्क लच्छी
चन्द्रजीत सिंह
ग्राम-जिगना, पोस्ट- खिलची जिला-चन्दौली
युवराज सिंह
ग्रा0 कुसमरा पो0 गुरूका इटौरा ब्लॅाक-कदौरा तह0 कालपी
स्वतन्त्र सिंह
539 बाहर खण्डेराव गेट झांसी। विजया बैक झांसी
अनन्त सिंह
ग्रा0 बसन्तपुर पो0 रामपुर गढ जनपद देवरिया
राम सिंह
ग्रा0 गुलड़िया दुल्हन पीलीभीत
हरिओम सैनी
मौ0 टन्डोली, मकान नम्बर-108, टाण्डा
अब्दुला होरा
ग्रा0 बरवां मीर छापर पो0 देसही देवरिया, वि0ख0 देसही देवरिया जनपद देवरिया
फरीदा बेगम
मो0 भूरे खाँ
रूखसाना बेगम
ग्राम-बगरव्वा, टाण्डा
अखलेश कुमार
ग्राम बांध पोस्ट बेरबई जिला झांसी
इशरावती देवी
ग्राम व पोस्ट- मरहठा, विकास खण्ड- कैम्पियरगंज, गोरखपुर
नन्हका देवी
ग्रा0-सॅाडीकला पो0-सरायभोगी, जौनुपर
रामलता देवी
ग्राम निकट ब्लाक बिलसण्डा
मनोज कुमार
ग्राम-थोरा, ब्लाक जेवर, गौतमबुद्धनगर
मुकेश कुमार
ग्राम-खाजपुरब्लाक जेवर, गौतमबुद्धनगर
दुष्यन्त कुमार
ग्राम-रामपुरखादर पोस्ट- भाईपुर ब्लाक-जेवरजनपद- गौतमबुद्धनगर
राकेश कुमार
मुजखेडा
योगेन्द्र कुमार
खाजपुर
पवन कुमार
धनसिया
मुकेश कुमार
नीमका
राकेश कुमार
ग्राम व पोस्ट जानखेडा विकासखंड/तहसील रामपुर मनिहारान
अनिल कुमार
रामपुर खादर
धर्मेन्द्र कुमार
ग्रा0 व पो0 नावली ब्लाक-नदीगांव तह0 जालौन
विनय कुमार
ग्रा0 गिधौसा पो0 कैथ ब्लाक व तह0 जालौन
राजेश कुमार
ग्रा0बगरौनी पो0रतौसा तह0मऊ0, झांसी
देवेन्द्र कुमार
ग्राम व पो0 जानखेडा डाकघर गंगोह
खुर्शीद
ईसा बाहर ओरछा गेट झांसी
अनारो
द्वारा बुद्वराम डेरी स्कनर धुममानिकपुर
अमरनाथ
ग्रा0 व पो0 बघैरा तह0 टहरौली, झांसी
आशा
ग्रा0 बंधाना पुरावा, लौरी, मानिकपुर
कमला
ग्राम व पो0 व ब्लाक-कुठौन्द तह0-जालौन
तेजबहादुर
धनकुनी अमरिया
दीनदयाल
ग्राम अधीरपुर बीसलपुर
दुर्गाचरन
ग्रा0-सेहरा, पो0-भिडरा(रामपुर), जौनपुर
धमेन्द्र
मोइदीनपुर मायचा
पप्पू
कामबक्सपुर
फिरे
रानौली लतीफपुर
बाकेलाल
ग्रा0 डडिया भगत
बाबूराम
ग्रा0 खिरकिया ब्लाक बरखेड़ा
बृजराज
ग्रा0 छिरौरा बुजुर्ग पो0पण्डवाहा तह0टहरौली, झांसी
ब्रजभूषण
गा0 मडोरा पो0 गढमऊ, झांसी
भज्जू
ग्रा0बरूआपुरा, झांसी
भीमा
कल्दा
मैकूलाल
भिकारीपुर कुवरखाँ
राधेश्याम
ग्राम-तिलौरी, पोस्ट-चकिया, जिला-चन्दौली
राधेश्याम
ग्रा0 बनौसा पो0 बिठौराकलां
रामकिशन
ग्रा0 ओड़ाझार ब्लाक बिलसण्डा
रामजानकी
गा्रम-रिनिया पो0बडागाव, ब्लाक- डकोर तह0-उरई
रामनरायण
ग्राम-जुडियापुर पोस्ट-धनी जलालपुर गौरीगंज अमेठी
रामबाबू
ग्राम व पो0-गढर ब्लाक-डकोर तह0-उरई
रूद्रनारायण
गा्र0 चकौध पो0 चकजाफर, पहाडी
विधाराम
ग्रा0 जटपुरा
सतपाल
ग्रा0 बहादुरपुर हुक्मी
सत्यपाल
बहादुरपुर हुक्मी
सुनील
डाबरा
हरिकिशुन
ग्राम - पकडी, पोस्ट- कॅांवर, विकासखण्ड - चहनिया, तहसील - सकलडीह, चन्दौली
राधाचरण
मु0 मातवाना बरूआसागर झांसी
पूनम
गा्रम-सोहनाग, पो0- पचपेड़वा, ब्लाक- बेलघाट तह0-खजनी, गोरखपुर
मन्टोरिया
ग्रा0 कालूपुर पाही बलाक कर्वी
अनीस
ग्राम पोखरभिण्डा ईश्वरी प्रसाद पो0 देवरिया बुद्धू खाँ, जनपद देवरिया
इरफान
ग्राम -चतेला पो0-चतेला ब्लाक-कदौरा तह0-कालपी
इरशाद
मकान न0-60 बाहर सैयर गैट झांसी झांसी
मोईनुद्दीन
ग्राम भिखारीपुर
श्फीक
दनकौर ऊची
सुखलाल
ग्राम व पोस्ट कटेरा सुरईपुरा तह0 मऊरानीपुर झांसी
केसवती
बिसरख
परमानन्द
ग्रा0 बॅाध पो0 बेरवइ्र तह0मऊ0, झांसी
पानमती
ग्रा0$पो0 इन्दारा मऊ
मंशाराम
ग्राम-बम्बावड, ब्लाक, बिसरखगौत मबुद्धनगर
मधुलता
ग्राम व पोस्ट त्रिसुण्डी रामगंज
मलखान
इस्लामाबाद कल्दा
रखुवंश
सादोपुर
सत्यवीर
अटटागुजरान
हरीराम
ग्राम-चिटहैराब्लाक-दादरी
हेमलता
ग्राम व पोस्ट-अढनपुर मु0खाना अमेठी
जगवती
सुरजपुर